View Seating Plan

View Seating Plan
Seating plan loading...

Available Tickets

Available Tickets
Tickets for this event are currently unavailable

Details

Title:

The Bright 2022 Tamara Live Concert

“飛躍2022左戎演唱會”

PHI DƯỢC 2022 CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC TAMARA

DATE & Time:


Date: Tuesday, 25/01/2022

演出日期:1月25日(星期二)

Ngày biểu diễn: Thứ ba , 25 Tháng 1

SHOWTIME: 7:30PM

表演時間: 7:30PM 開始

Thời gian biểu diễn: 7:30PM Bắt đầu


Guest:


Special Guest

特別嘉賓:ANSON


Cabra-Vale Diggers Auditorium

1 Bartley Street, Canley Vale NSW 2166


門票 Ticketing Nơi bán vé:VIP $128 / $88 / $68

售票處 Cabra-Vale Diggers @ Box Office 或登入 cabravale.com.au/whats-on/ 網上購票


Information for the Dine & Discover Vouchers


We’re ready to accept your vouchers

可適用代金券購票

Khách hàng có thể sử dụng voucher để mua vé


Use your vouchers to pay Open the Service NSW app and select 'Vouchers'. Select Vouchers for Payment 'Dine NSW' or 'Discover NSW'. Vouchers can be used for single-time payments up to $25.


使用您的代金券打开Service NSW应用程式并选择“Vouchers”。选择一张“Dine NSW”或“Discover NSW”代金券。每张代金券只能使用一次,每次使用不超过$25.


Sử dụng các phiếu tặng để thanh toán của quý vị Mở ứng dụng Service NSW và chọn ‘Vouchers’. Chọn Phiếu tặng để thanh toán ‘Dine NSW’ hoặc ‘Discover NSW’. Có thể sử dụng phiếu tặng để thanh toán duy một lần lên đến